PRESSMEDDELANDE

Höstvernissage på Röda Sten Konsthall: Ingen rök utan eld. Shout Fire!

Pressmeddelande • 1 september 2018

Inför det stundande valet blir Röda Sten Konsthall en händelserik mötesplats som uppmuntrar till deltagande och engagemang. Ingen rök utan eld. Shout Fire! presenterar konstverk, program, aktiviteter och performance som bygger på medskapande. Med både nyproducerade och befintliga konstverk aktualiserar utställningen frågor som rör demokrati, aktivism och civilkurage. Konstverk som på olika vis åkallar ordets och språkets makt, som uppmuntrar till dialog och som engagerar våra sinnen.
 
De medverkande konstnärerna är Mary Coble, Annika Lundgren, Felipe Mujica, Joar Nango och Carla Zaccagnini. Ingen rök utan eld. Shout Fire! är både en utställning och en scen/plattform för deltagande från publiken. Tanken är att utställningen kommer att växa och förändras under tiden. Även det stora pedagogiska programmet, med hundratals barn och unga, kommer att bidra till innehållet.
 
Hösten kommer också att bjuda på spännande samarbeten med bland andra Live Action som presenterar performance av Erdem Günduz och Tanya Mars, Oskar Bråne & Karl Bergh som uppför en performance under valvakan och med andra bidrag från Nätverkstan, Folkuniversitet, Nordiska Folkhögskolan och den konstnärsdrivna scenen Skogen.
 
Mariangela Méndez Prencke, curator för utställningen:
- Vi har valt titeln Ingen rök utan eld. Shout Fire! för att uppmuntra alla att höja sina röster, och för att synliggöra ett hotande mörker. Genom att ropa "elden är lös" kan vi göra skillnad. Och precis som att röken betyder att det finns en eld, så innebär ett rop en möjlighet till förändring.
 
Ingen rök utan eld. Shout Fire! är en utställning som påminner oss om att makten kommer från marginalen, att saker faktiskt förändras, och att vi kan ha en avgörande roll i den förändringen om vi bestämmer oss för att handla.
 

Om konstnärerna

Mary Coble är konstnär, aktivist och lärare som arbetar med live art, installation och fotografi. Coble söker att visa på problem inom det kroppsliga, samhälleliga och symboliska med särskilt fokus på frågor om social orättvisa och normativa gränser.
 
Felipe Mujica, född i Santiago, Chile, 1974, studerade konst vid Universidad Católica de Chile. Efter konststudierna 1997 var Mujica medskapare till det konstnärsdrivna Galería Chilena (GCH) tillsammans med Diego Fernández och José Luis Villablanca. Parallellt och kopplat till hans egen konst organiserar och producerar han många samarbetsprojekt med utställningar, formgivning och bokutgivning. I centrum av hans konst finns abstraktionen som språk och utrymmet som det ger till andra samtal.
 
Annika Lundgren är konstnär, tidigare professor i Fri Konst vid Akademin Valand och för närvarande konstnärlig ledare tillsammans med Johan Forsman på performance-plattformen Skogen. Lundgrens praktik består av text- och tidsbaserade arbeten där det narrativa,det politiska och det performativa är centrala element och tar sig uttryck i en serie “tal-verk” som spänner mellan poesi och politiskt tilltal.
 
Joar Nango är konstnär och arkitekt med examen från NTNU i Norge. Han är en av grundarna av kollektivet FFB som arbetar med tillfällig arkitektur i stadsmiljöer. Nangos verk utforskar gränsen mellan arkitektur, design och bildkonst. Joar Nango tar upp frågor om inhemsk identitet, bland annat genom att undersöka de motsägelser som finns i modern arkitektur. Han har arbetat på temat ”The Modern Same Space” genom, bland annat, en egenutgiven serie, Same Huksendáidda: the Fanzine, designprojektet Samiska Skyddsrum och projektet Land & Language med mixtape/kläder.
 
Carla Zaccagnini tog sin Masters i Poéticas Visuais 2004 vid Universidade de São Paulo och är nu Professor i Conceptual and Contextual Practices på Royal Danish Academy of Fine Arts. Hon har deltagit i grupputställningar på bland andra LACMA (Los Angeles): Guggenheim Museum (New York): Museo Reina Sofía (Madrid): Malmö Konstmuseum (Malmö): och MAM (São Paulo)

Kontakt

Petra Landström
Kommunikatör Röda Sten Konsthall
pla@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46
 
Mia Christersdotter Norman
Verksamhetschef Röda Sten Konsthall
mcn@rodastenkonsthall.se
031-12 08 46