personer_undersoker_installation

GIBCA

Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA) hålls vartannat år och är idag en av Nordens ledande konstbiennaler.

Röda Sten Konsthall är sedan 2006 huvudman för GIBCA, som initierades av Göteborgs Stads Kulturnämnd 2001. Under de sju biennaler som genomförts sedan starten 2001, har GIBCA etablerat sig som en av Sveriges största konsthändelser och räknas internationellt som en av de unga, spännande biennalerna i Europa.

Till varje ny upplaga bjuder GIBCA in en eller flera internationellt verksamma curatorer att ingå i en dialog med staden Göteborg, dess invånare, den konstintresserade och konstnärer runt om i världen. Utifrån en aktuell tematik erbjuds såväl besökare som konstliv en konstupplevelse av högsta internationella kvalitet. Både svenska och internationella konstnärer bjuds in att presentera befintliga verk och nya platsspecifika konstverk där det lokala västsvenska och Göteborgska är en viktig utgångspunkt. Göteborg är en stad med en särpräglad arbetarhistoria och hamnkultur. Staden har en dynamisk historia där både det etablerade och det självorganiserade fria kulturlivet tar plats. Som en plattform för den internationella samtidskonsten utgör biennalen en viktig knutpunkt mellan det lokala, nationella och internationella konstlivet.

Varje biennal består av flera omfattande utställningar vilka äger rum både på de etablerade konstinstitutionerna och i det offentliga rummet. Genom programverksamhet som workshops, seminarier och föreläsningar erbjuds besökarna fördjupa sin kunskap om aktuella frågeställningar inom samtidskonsten. Ett utvidgat konstpedagogiskt program engagerar såväl barn som unga i ett rikt utbud av aktiviteter, workshops och visningar på alla utställningsplatser för biennalen.

Besök www.gibca.se för mer information om biennalen.

 

Foto: Attila Urban, GIBCA 2011