AnnaBrag_entre

KONST I TUNNELN

Ett nytt konstverk har uppförts i tunneln mellan Stobées trädgård och Karl Johansgatan i Kungsladugård. Tunneln har sedan 2013 varit en plats för ljudkonst men denna gång kommer konstverket bjuda på en visuell upplevelse.


Konstverket Entré / Entre är skapat av konstnären Anna Brag.

Konstnären Anna Brag har bjudits in av Röda Sten Konsthall tillsammans med Sätt färg på Göteborg och Göteborgs stad, trafikkontoret, att göra en målning i gångtunneln. Konstverket kommer att bli en monumental och omslutande målning på tunnelns väggar och tak.  

”Inspiration till verket har jag hämtat från själva platsen. Tunneln, som är konstruerad i mitten av 60-talet, har dimensioner och mått som för tankarna till folkhemmets vardagsrum. Jag hämtar motiven från vardagen. I tunneln där man befinner sig i mellanrummet mellan ingång och utväg, möts och överlappar vägar, rum och linjer varandra." – Anna Brag  

Brag förverkligade sin målning i samarbete med deltagare från Sätt färg på Göteborg som utbildar sig till att bli målarlärlingar. Arbetet satte igång i början av maj 2021 och konstverket blev då en del av Sätt färg på konststråk 21 km konst som görs inför Göteborgs 400-årsjubileum. 

Anna Brag bor i Malmö och är verksam genom utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt och har gjort en rad verk i det offentliga rummet.


Anna Brag

Anna Brag är utbildad vid Statens Konstakademi i Oslo och vid Konsthögskolan Valand i Göteborg. Brag har under de senaste åren visats i separatutställningar i bland annat Kristianstad konsthall, Ronneby konsthall, galleri Ping Pong, Malmö och Lundgren Gallery på Palma de Mallorca, Spanien. Hon har gjort offentliga gestaltningar på Segevångs torg, Malmö och en rad skolor och förskolor som Hjortsbergskolan, Ljungby, Glänningesjö Förskola, Laholm, Pär Lagerqvistskolan, Växjö kommun och Diamantens förskola, Tollarp. Under åren 2011–2018 var Brag lektor i fri konst, inriktning rumslig gestaltning, K3, Malmö Universitet. Hon har för närvarande ett tvåårigt arbetsstipendium från Konstnärsnämnden.Bakgrund till Röda Sten Konsthalls engagemang i tunneln

Under Göteborgs Internationella Konstbiennal 2013 initierades ett ljudkonstprojekt i gångtunneln som leder från Kungsladugård till Stobées trädgård i Klippan i Göteborg. Den italienske konstnären Roberto Paci Dalò uppförde Tunnel Tales – en plats för ljudkonst som ett projekt under biennalen. Paci Dalòs verk följdes senare av konstnären Mikael Bojén och hans verk Diskreta Ljud. Detta har etablerat gångtunneln som en plats för konst och i juni presenteras ett nytt konstverk där.